2022 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

7 Nisan 2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanan "Telif Hakları Alanında Meslek Birliği Yönetmeliği"ne göre tüzüğümüz yeniden yazılmış, 54 maddeden oluşan ilk tüzüğümüz 64 maddeye çıkarılmış olup  “tüzük değişikliği” gündemi ile toplanacak 2022 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın;

10 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 12:00’de birliğin merkezi olan Atatürk Bulvarı, 231/10 Kavaklıdere-Çankaya/ Ankara adresinde gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Tüzüğümüzün 25. Maddesi uyarınca ilk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise  toplantının bir hafta sonra 17 Aralık 2022 Cumartesi saat 12:00 ‘de yine aynı adreste yapılması uygun görülmüştür.

Genel kurulda görüşülecek gündem maddeleri tartışılmış ve aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış ve Saygı duruşu,

2. Başkanlık divanının oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanmasına yetki verilmesi,

3.Başkanın konuşması

4.7 Nisan 2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanan "Telif Hakları Alanında Meslek Birliği Yönetmeliği"ne göre düzenlenmiş meslek birliği tüzüğümüzün tüm maddelerinin oylanması ,