FİYAB

Film Yapımcıları Meslek Birliği,

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 5101 sayılı Kanun’la değişik 42 nci maddesi ve "Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Ve Federasyonları Hakkında Tüzük" hükümlerine göre 23 Ağustos 2005 tarihinde 28 kurucu üye ile kurulmuştur.

FİYAB çalışmalarını Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak yürütmektedir. Amacı Türkiye’deki film yapımcılarını bir araya getirmek ve bu birliktelik sayesinde Türk sinema sektörünün gelişimini ve uluslararası platformda üst düzeye taşınmasını sağlamaktır.
 

Bu noktadan hareketle;

Film yapımcılarının ortak çıkarlarını korumak, haklarını izlemek, kanunla tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak,

Film yapımcılarının gelişmesini ve kamuoyu tarafından tanınmasını sağlamak ve yapım tekniklerini geliştirmek,

için faaliyet göstermektedir.

FİYAB kuruluşunu takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında üyelerinin, ulusal veya uluslararası yapım ve yayın standartlarında yapımlar yapmasını, kanunda, tüzükte ve birlik tüzüğünde öngörülen nitelik ve ölçütlere sahip olmasını üyelik koşulu olarak karar altına almıştır.

Kuruluşundan itibaren sektörün gelişimine katkı sağlamak ve yapımcıların ortak problemlerini dile getirerek çözüm önerileri bulabilmek için çalışmalarına sürdüren FİYAB, sinema ve televizyon filmlerinde kalitenin arttırılarak profesyonelliğin ön plana çıkarılabilmesi için uğraş vermektedir.

FİYAB bugün bünyesinde Türkiye’nin bilinen büyük yapım şirketlerini ve sektöre yeni adım atmış dinamik ve heyecan dolu genç şirketlerini barındıran (yaklaşık) 400 üyeye sahip bir kuruluştur. Üyelerinden aldığı güçle ülkemizde telif bilincinin yerleşmesi, her türlü izinsiz kullanımın ortadan kaldırılması ve telif yasalarının geliştirilerek uygulanması için çalışmaktadır.