01.01. 2024- 31.12.2024 TARİHLERİ ARASI GEÇERLİ TARİFELER

Birliğimizin 2024 yılında geçerli olacak tarifesi 2023 yılı TÜFE oranında arttırılarak Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak şekilde yürürlüğe konulacaktır. Tarifemize göre TELEVİZYON YAYINLARININ MEKÂN İÇİ TELEVİZYONLARDA KABLOLU VEYA KABLOSUZ YENİDEN İLETİMİ yönünden ;  Bir yıl içinde altı aydan az süreyle çalışan umuma açık mahallere ilgili tarifeler %25 indirimli olarak uygulanır . Aynı kişi veya firmaya ait bulunan otellerde 2 adetten fazla sayıda işletme zincir işletmeler olarak kabul edilir ve bu işletmelere % 10 zincir indirimi uygulanır. Tarifelerde yer alan fiyatların tümü TL cinsinden olup KDV dahil değildir. Fiyatın yıl, gün, kişi başı veya araç başı vb. ait olduğu her alt grupta ayrıca belirtilmiştir.  Mahallerin alanlarındaki artışların hesaplanmasında tarifelerdeki aralıklar esas alınır. A Sınıfı içinde bulunan ve turizm merkezi ve alanı olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen bölgelere Büyükşehir bünyesinde olmasalar bile indirim uygulanmaz. Tarifeye göre alınacak bedeller 50.000 TL’nin altında ise 2 taksit 50.000 Tl’nin üzerinde ise 3 taksit şeklinde ödenebilir.

Türkiye Sınırları İçinde Türk Mevzuatına Uygun Kurulmuş Dijital Ve Her Türlü Ortamda İnternet De Dahil Olmak Üzere İşaret, Ses Ve /Veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlar Web Castıng, Sımulcastıng, Stremıng Ve Diğer Türlerde İletim Yapan Diğer Kuruluşlar yönünden; Yayınlanan film haricinde belirli bir konu üzerine yoğunlaşmış ve bir gün içeresindeki tüm yayın akışındaki toplam film yayını en fazla 2 adet olan kuruluşlar TEMATİK olarak kabul edilir ve bu kuruluşlara %30 indirim uygulanır . Yeniden iletilen yayınlar için kablo, uydu ve/veya platform operatörlerinden tarifede belirtilen oranda yeniden iletim bedeli alınır.  Tarife fiyatlarına KDV dahil değildir. Tarifeye göre alınacak bedeller 10.000 T’nin altında ise 2 taksit 30.000 Tl’nin üzerinde ise  3 taksit şeklinde ödenebilir.

2024 Tarifler