ŞİKAYET BAŞVURU VE SÜRECİ

Birliğe; üyelerinin, temsil anlaşması yaptıkları kuruluşların ve kullanıcıların kendileri ile ilgili iş ve işlemlerine ilişkin doğabilecek sorunlara ilişkin şikayetlerin yazılı olarak verilmesi zorunludur.

İlgili şikayet  incelemesi Yönetim Kurulunca dilekçenin Fiyab’a tesliminden itibaren 1(bir) ay içerisinde karara bağlanmak zorundadır.

İlgili başvuru üzerine verilecek karar başvurucuya iadeli taahhütlü posta ile gönderilir. Başvurucu kararın düzeltilmesi amacıyla kararın tebliğinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Yönetim Kuruluna itiraz edilebilir.

İlgili itiraz başvurusunun Kurula ulaşmasını izleyen 1 (bir) ay içerisinde şikayet hakkında son karar verilerek 7 (yedi) gün içerisinde iadeli taahhütlü posta yoluyla ilgisine bildirimde bulunulur.

Kurul kararlarına karşı yargı yolu açıktır.