2022 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUMUZ YAPILDI

                                                         2022 Genel Kurul Divan Tutanağı

                                                                                                                                                       17.12.2022

                                                                             Cumartesi

1. Açılış ve saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması.

2. Gündem, mevzuat değişikliğinin okunması.

3. 5 yönerge okundu (değişiklik yapılacak olanlar)

4. Tüzük önergeleri.

 a) Tüzüğün 10,11,12,13,14,15,16,17,18. Maddelerin değişmesi.

 b)Maddi hataların değiştirilmesi.

 - oy birliği ile kabul edilmiştir.

 - önergenin gündeme alınması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 - daha sonra 10,11,12,13,14,15,16,17,18. maddeler ve önergenin 2.maddesindeki maddi hatalardaki düzeltme kısımları ayrı ayrı oylanarak her biri kabul edilmiştir.

5. Tüzüğün yeni halinin oy birliğiyle kabul edilmesi.

6. Meslek birliğinin yönergeler kabulü oylamaya sunulmuştur ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 - Disiplin yönergesinin oylanmasına geçildi ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 - Fiyab üyelik yönergesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 - Fiyab Dağıtım Yönergesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 - Fiyab Teknik ve Bilim Kurulu oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 - Fiyab Denetleme Kurulu Yönergesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

Kapanış konuşması Metin Tunçtürk tarafından yapılmıştır.

Katılanlara dilek ve önerileri sorulmuştur.

Herhangi bir katkı ve öneri gelmemiştir.

Toplantı kapatılmıştır.